Tag HOC

Tìm kiếm bài viết trong Tag HOC

- vừa được xem lúc

Tại sao có Higher Order Component (HOC) khi đã có Decorator pattern ?

Trong TypeScript, có hai khái niệm quan trọng khi nói đến việc mở rộng chức năng của một component: Decorator và Higher Order Component (HOC). .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Higher Order Functional Component và Wrapper Component trong Reactjs

Lí do sử dụng. Trước khi đến với khái niệm về HOC chúng ta hay tìm hiểu xem lí do tại sao cần phải dùng đến nó.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Giải ngố về High Order Component trong ReactJS - (Phần 2 - HOC)

Mở đầu. Trong bài viết trước mình đã giới thiệu với tất cả mọi người về Currying function và để tiếp tục series bài viết tìm hiểu về High Order Component thì ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu nốt về High Order Component, để xem nó là gì và có liên quan gì đến Currying function nhé.

0 0 37