Tag HOC

Tìm kiếm bài viết trong Tag HOC

- vừa được xem lúc

Giải ngố về High Order Component trong ReactJS - (Phần 2 - HOC)

Mở đầu. Trong bài viết trước mình đã giới thiệu với tất cả mọi người về Currying function và để tiếp tục series bài viết tìm hiểu về High Order Component thì ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu nốt về High Order Component, để xem nó là gì và có liên quan gì đến Currying function nhé.

0 0 2