Tag Advanced JavaScript

Tìm kiếm bài viết trong Tag Advanced JavaScript

- vừa được xem lúc

Bun js là gì? Liệu nó có thay thế được nodejs không?

Giới thiệu. Bun js là một phần bổ sung cho những nhà phát triển javascript.

0 0 2

- vừa được xem lúc

JavaScript Nâng Cao - Kỳ 4

Có một câu nói là: Trên đời chỉ có thứ nhiều người chửi và thứ không ai thèm dùng. Series này có thể sẽ khá dài mình không biết sẽ có bao nhiêu Kỳ tuy nhiên để tiện cho các bạn nào không đọc các bài t

0 0 2

- vừa được xem lúc

Phỏng vấn Javascript - Tính tổng của một chữ số

Series các bài viết ngắn chia sẻ Tips Javascript giúp code nhanh và kiến thức phỏng vấn Javascript. Cho một số n lớn hơn 0, tính tổng của các chữ số n.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Phỏng vấn Javascript - Tìm số lớn thứ hai trong một mảng

Series các bài viết ngắn chia sẻ Tips Javascript giúp code nhanh và kiến thức phỏng vấn Javascript. Ta có một mảng và cần tìm số lớn thứ hai trong mảng.

0 0 4

- vừa được xem lúc

JavaScript Nâng Cao - Kỳ 3

Có một câu nói là: Trên đời chỉ có thứ nhiều người chửi và thứ không ai thèm dùng. Series này có thể sẽ khá dài mình không biết sẽ có bao nhiêu Kỳ tuy nhiên để tiện cho các bạn nào không đọc các bài t

0 0 4

- vừa được xem lúc

Xử lý đồng thời 10,000 Request trong Nodejs

Khi bạn mới học Node.js, một trong những câu hỏi đầu tiên mà bạn có thể đặt ra là: "Làm thế nào mà Node.

0 0 5

- vừa được xem lúc

JavaScript Nâng Cao - Kỳ 2

Có một câu nói là: Trên đời chỉ có thứ nhiều người chửi và thứ không ai thèm dùng. Series này có thể sẽ khá dài mình không biết sẽ có bao nhiêu Kỳ tuy nhiên để tiện cho các bạn nào không đọc các bài t

0 0 4

- vừa được xem lúc

Phỏng vấn Javascript - Swap biến không dùng biến tạm

Series các bài viết ngắn chia sẻ Tips Javascript giúp code nhanh và kiến thức phỏng vấn Javascript. Làm thế nào để swap biến mà không dùng biến tạm? Ví dụ ta có biến a = 3 và b = 5, hoán đổi thành a =

0 0 3

- vừa được xem lúc

Phỏng vấn Javascript - Viết hàm kiểm tra số chẳn lẻ không dùng if else

Series các bài viết ngắn chia sẻ Tips Javascript giúp code nhanh và kiến thức phỏng vấn Javascript. Viết một hàm khi ta truyền một số nếu là chẳn thì trả về even, nếu là số lẻ thì trả về odd, hàm khôn

0 0 5

- vừa được xem lúc

Blog#328: PEAN Stack Day 3 - This, Bind, Call, Apply (Song ngữ: VN - EN - JP)

Hi các bạn, mình là TUẤN. Hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Blog#324: PEAN Stack Day 2 - Hoisting, Strict mode, Primitive Types & Reference Types, Deep Clone vs Shallow Clone (Song ngữ: VN - EN - JP)

Hi các bạn, mình là TUẤN. Hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo. 1. Hoisting.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Execution Context - Cách JavaScript chia phòng để thực thi code

Hãy cùng nhau xem đoạn code sau:. function printName() {. console.log("Hi, I am Lam").

0 0 2

- vừa được xem lúc

[JavaScript nâng cao] JavaScript Engine và cách trình duyệt của chúng ta chạy JavaScript

JavaScript Engine giống như phiên dịch viên của chúng ta vậy, nó giúp chúng ta giao tiếp với máy tính. Giả sử bạn muốn máy tính hiển thị cho bạn danh sách ảnh mấy em gái xinh chẳng hạn, và bạn chẳng c

0 0 3

- vừa được xem lúc

Promise & microtask queue trong JavaScript

Promise. Promise là một special object được tích hợp trong JavaScript.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Event loop và callback queue trong JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình đơn luồng (một câu lệnh (dòng code) được thực thi tại một thời điểm) và có mô hình thực thi đồng bộ (mỗi câu lệnh sẽ được thực thi theo thứ tự xuất hiện). Dẫn nhập.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Fetch trong JS

Chuẩn bị. Nên tìm hiểu qua về api nhé. Đây là trang cung cấp api free để mọi người sử dụng nhé. https://jsonplaceholder.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Dùng Javascript bạn không thể bỏ qua khái niệm này - Asynchronous

The Hi from Mow, ECB team. .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Event Propagation, Event delegation, bubbling và capturing là gì?

Không vòng vo đi thẳng vào vấn đề nhé. Khái niệm. . Propagation (sự lan truyền).

0 0 10

- vừa được xem lúc

Mình đã thực sự hiểu ngôn ngữ lập trình đang sử dụng? [Phần 2 - TypeScript]

Chào mọi người đã lâu không gặp, lại là mình đây. Hôm nay mình quay trở lại với chuỗi bài viết chuyên sâu về Backend, cụ thể là NodeJS nhằm chia sẻ cho mọi người những kiến thức và kinh nghiệm cá nhân

0 0 5

- vừa được xem lúc

Khác nhau giữa toán tử nullish coalescing (??) và logical OR (||) trong JS

Khi học JS mình chắc chắn các bạn sẽ có câu hỏi làm thế nào để gán giá trị default nếu như giá trị mong muốn bị null hoặc undefined. Cách đây vài năm, tìm hiểu thì hẳn các bạn sẽ thấy người ta dùng to

0 0 11

- vừa được xem lúc

Hiểu về Closure trong JavaScript

Nếu bạn là người mới học hoặc chưa hiểu cách thread of execution, execution context, và call stack hoạt động, bạn phải đọc bài này để có thể hoàn toàn hiểu khi đọc bài viết dưới đây. Closure là khi mộ

0 0 7