Tag Hosted Service

Tìm kiếm bài viết trong Tag Hosted Service

- vừa được xem lúc

Minimal API trong NET 6.0 với ứng dụng Send Email từ Hosted Service

Microsoft vừa phát hành Visual Studio 2022 bản Preview, khá là ngon, đi kèm với nó là .NET 6.

0 0 25