Tag API

Tìm kiếm bài viết trong Tag API

- vừa được xem lúc

(5) SQL Injection Mongodb Chỉ đơn giản thế này là XONG PHIM và cách phòng chống | Node.js Backend

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 1

- vừa được xem lúc

(4) Build Node.js Backend Architecture PRO: Multiple MongoDB database Connections VIP vs NORMAL

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 3

- vừa được xem lúc

(3) Build Node.js Backend Architecture PRO: Vì sao Router phải được triển khai bởi LEADER thực hành

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 8

- vừa được xem lúc

Phần 2 - 13 tips cần BIẾT của một BackEnd khi Building a Project REST API with Node.js and Express

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 6

- vừa được xem lúc

13 tips cần BIẾT của một BackEnd khi Building a Project REST API with Node.js and Express - Phần 1

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 9

- vừa được xem lúc

Hai phương pháp hay nhất quản lý Your Version API Backend một cách hiệu quả nếu bạn là một Dev BE.

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 2

- vừa được xem lúc

CALL API trong Laravel 8

Call API qua ví dụ thực tế. Là công việc thường xuyên của các lập trình viên web, đặc biệt là các lập trình viên Backend.

0 0 3

- vừa được xem lúc

NODE CACHE - CHẶNG ĐƯỜNG ỨNG DỤNG LẦN ĐẦU CỦA MỘT NEWBIE

1. Mở đầu. Chào các bạn, vậy là mình cũng đã lặn sâu được gần 10 tháng, hôm nay mình đã quay trở lại. Lần này là một nội dung “cũ mà mới”.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Connect Nodejs Redis async await với 3 level khác nhau và cách nào hiệu quả hơn | redis tutorial

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 11

- vừa được xem lúc

CDN là gì? Với 1 PHÚT ai cũng hiểu vì sao lại sử dụng CDN và nếu không có CDN thì sao?

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 9

- vừa được xem lúc

REDIS và 3 sự cố phổ biến khi sử dụng nodejs | Cache avalanche | Cache breakdown | Cache penetration

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 10

- vừa được xem lúc

Redis là gì? Bài học này đủ để bắt đầu | Là một Backend bạn đã từng gặp những trường hợp này chưa?

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 6

- vừa được xem lúc

Hóa ra đây là phần hoàn chỉnh về bảo mật REST API nếu bạn là một Backend sử dụng NodeJS build API

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 15

- vừa được xem lúc

Backend Nodejs vs thuật toán trao đổi KEY API Diffie Hellman và 2 ví dụ mã hóa của bác PHẠM XUÂN ẨN

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 23

- vừa được xem lúc

Các hệ thống tính toán lượt VIEWS chính xác như thế nào nếu nhiều IP xem videos một lúc | Backend

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 17

- vừa được xem lúc

Add Web Api controller 2.0 to old asp.net website project

To add an Web Api 2.0 controller to your old asp.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu cơ bản về Process Injection

. Bài toán đặt ra là trường hợp chúng ta đã chiếm quyền điều khiển Victim thành công (RCE), tuy nhiên cần duy trì sự hiện diện thường xuyên, đồng thời che mắt AntiVirus và đội ngũ Blue Team. Trong quá

0 0 10

- vừa được xem lúc

Mechanism of the data - transferring process among PCs

This article was formed thanks to my habit of studying. The content of the article is from many other articles on the Internet.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 2

Tiếp nối bài viết trước, bài viết này mình sẽ giới thiệu các tính năng của Ocelot API Gateway. a. Install package JwtBearer. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Leo thang đặc quyền thông qua Windows Access Token

Giống như Access Token mà chúng ta thường gặp khi làm việc với Web Application , Windows Access Token được sử dụng để theo dõi các quyền truy cập của người dùng. Phân biệt các đặc quyền của người dùng

0 0 11

- vừa được xem lúc

Học kiểm thử API trong 10 phút

Trước vào chủ đề kiểm thử API, hãy cùng tìm hiểu về API. API là gì.

0 0 34