Tag keyboard-buildingkeyboard

Tìm kiếm bài viết trong Tag keyboard-buildingkeyboard

- vừa được xem lúc

Keyboard from Scratch: Prototype

Keyboard from Scratch: Prototype. Là một lập trình viên, bàn phím là một vật dụng bạn phải sờ vào hằng ngày, thậm chí số lần bạn sờ nó còn nhiều hơn số lần bạn sờ vào vợ hoặc bạn gái.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Keyboard from Scratch: Từ A tới Z

Keyboard from Scratch: Từ A tới Z. Sau khi kết thúc hai phần trước, chúng ta đã có những kiến thức cơ bản về chiếc bàn phím cơ, không để các bạn đợi lâu, ở phần này chúng ta sẽ thực sự bắt tay vào làm

0 0 15

- vừa được xem lúc

Keyboard from Scratch: Debounce

Keyboard from Scratch: Debounce. Bạn đang xem phần hai của một sê ri nhiều phần, nhiều chừng nào, nhiều đến khi nào, thì chưa biết được. . .

0 0 14