Tag Keyboard

Tìm kiếm bài viết trong Tag Keyboard

- vừa được xem lúc

LỊCH SỬ CỦA CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X, VÀ CTRL+Z

Những phím tắt được dùng hằng ngày là Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, và Ctrl+V (với hệ điều hành macOS thì thay Ctrl bằng Command). Đây là những phím tắt của Undo, Cut, Copy, và Paste.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Custom In-App Keyboard in Flutter

. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một bàn phím tùy chỉnh để nhập văn bản trong ứng dụng của riêng bạn. Các trường hợp sử dụng bao gồm nhập văn bản cho các ký tự hoặc ngôn ngữ đặc biệt trong đó bàn phím hệ thống có thể không tồn tại hoặc người dùng có thể không cài đặt đúng bàn phím.

0 0 21