Tag shortcuts

Tìm kiếm bài viết trong Tag shortcuts

- vừa được xem lúc

LỊCH SỬ CỦA CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X, VÀ CTRL+Z

Những phím tắt được dùng hằng ngày là Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, và Ctrl+V (với hệ điều hành macOS thì thay Ctrl bằng Command). Đây là những phím tắt của Undo, Cut, Copy, và Paste.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Code trên iphone mà không cần biết code - auto tính giờ làm

Hey, everybody. Sau một thời gian vắng bóng các bài viết mới.

0 0 25