Tag Kteam

Tìm kiếm bài viết trong Tag Kteam

- vừa được xem lúc

#Python​ nâng cao- Đa luồng (Multithreading) trong Python |#KimLong #Howkteam

Trong bài này, Kteam sẽ hướng dẫn bạn vận dụng kiến thức Multithreading để thực hiện đa luồng cho code của bạn. Bonus thêm kiến thức về Keyboard để bạn có thể lắng nghe giá tr

0 0 2

- vừa được xem lúc

Sổ tay #JavaScript - Bài 5: Promise là gì? | #Howkteam

Sổ tay #JavaScript - Bài 5: Promise là gì? | #Howkteam. - Tác giả: #Lê_Bảo_Châu . . Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn:.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Sổ tay #JavaScript - Bài 4: Node.js hoạt động như thế nào | #Howkteam

Sổ tay #JavaScript - Bài 4: Node.js hoạt động như thế nào | #Howkteam. - Tác giả: #Lê_Bảo_Châu . - Hình ảnh minh họa: Kteam .

0 0 13

- vừa được xem lúc

Sổ tay #JavaScript - Bài 3: Cơ chế bất đồng bộ trong Javascript | #Howkteam

Sổ tay #JavaScript - Bài 3: Cơ chế bất đồng bộ trong Javascript | #Howkteam. - Tác giả: #Lê_Bảo_Châu . - Hình ảnh minh họa: Kteam . .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Stream hàng tuần - 07/03/2022 - Hiển thị MessageBox lên Calculator

Cùng Kteam giao lưu và tìm hiểu các kỹ thuật lập trình thú vị. Đây là một trong những kỹ thuật c.r.a.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Stream hàng tuần - 04/03/2022 - Tạo script crack hàng loạt file easy

Cùng Kteam giao lưu và tìm hiểu các kỹ thuật lập trình thú vị. Đây là một trong những kỹ thuật c.r.a.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Kquiz.vn - Battle - 25/02/2022 Stream hàng tuần

Tham gia #Kquiz_Battle trắc nghiệm với Kquiz.vn. . Chuỗi livestream này nhằm giới thiệu đến các bạn website Kquiz.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Kquiz.vn - Battle 21-02-2022 - Khởi động chức năng trắc nghiệm đối kháng - P2

***Phần này tiếp tục Livestream sau cúp điện nha mọi người. Chuỗi livestream này nhằm giới thiệu đến các bạn lập trình viên website Kquiz.

0 0 11

- vừa được xem lúc

[Kquiz.vn][Battle][21-02-2022] Stream hàng tuần

Tham gia Battle tại https://kquiz.vn/. Stream mỗi tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần

0 0 38

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 48: Viết hàm tính n giai thừa (n!) |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 48: Viết hàm tính n giai thừa (n!). Với tham số là số tự nhiên n. - Biên soạn: Nguyễn Trọng Phú . - Hướng dẫn: #K9 - Kim Long .

0 0 22

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 47: Hàm tích của tổng CS chẵn và tổng CS lẻ của n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 47: Viết 1 hàm tính tổng các chữ số chẵn hoặc tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên (Có tham số để chọn chẵn hay lẻ). Hiển thị tích của tổng chữ số chẵn và tổng chữ số

0 0 16

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 46: Viết hàm giải phương trình bậc nhất và bậc hai |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 46: Viết hàm giải phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai với tham số là các hệ số của phương trình. - Biên soạn: Nguyễn Trọng Phú .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 45: Viết hàm máy tính đơn giản cho hai số thực|#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 45: Viết hàm máy tính đơn giản cho hai số thực. Trong hàm có gọi 4 hàm con để tính các phép tính cộng, trừ, nhân, chia tương ứng.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 44: Viết hàm đệ quy trả về tổng các số từ 1 đến n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 44: Viết hàm trả về tổng các số từ 1 đến n (Dùng đệ quy). Với tham số là số tự nhiên n.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 43: Viết hàm tính tổng các số với số lượng bất kỳ |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 43: Viết hàm tính tổng các số với số lượng bất kỳ (Tham số là *agrs). - Biên soạn: Nguyễn Trọng Phú .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 42: Viết hàm trả về tên của bạn cao hơn |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 42: Viết hàm trả về tên của bạn có chiều cao lớn hơn trong hai bạn. Với tham số là tên và chiều cao của hai bạn.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 41: Hiển thị câu theo mẫu gồm tham số{Ten} và {Tuoi}|#Kteam​#Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 41: Viết hàm hiển thị ra màn hình câu sau: “Xin chao! Toi la {Ten}, toi {Tuoi} tuoi.”.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 36: Tính và hiển thị số Fibonacci thứ n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 36: Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình số Fibonacci thứ n. Với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím.

0 0 5