Tag waterfall

Tìm kiếm bài viết trong Tag waterfall

- vừa được xem lúc

Tìm cách tự động giải captcha khi đăng ký tài khoản Shopee - HowKteam.com #howkteam

Trong buổi này, Kteam và bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về Tìm cách tự động giải captcha khi đăng ký tài khoản Shopee. Video Quy trình phát triển phần mềm #Waterfall và mô hình #Agile_Scrum: https:/

0 0 7

- vừa được xem lúc

Tìm cách tự động giải captcha khi đăng ký tài khoản Shopee - HowKteam.com #howkteam

Trong buổi này, Kteam và bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về Tìm cách tự động giải captcha khi đăng ký tài khoản Shopee. Video Quy trình phát triển phần mềm #Waterfall và mô hình #Agile_Scrum: https:/

0 0 11

- vừa được xem lúc

Một số mô hình phát triển phần mềm phổ biến

Mở Đầu. Xin chào tất cả mọi người , thời gian mình viết bài này là những ngày cuối cùng của Mayfest :v tầm này chắc không mong mỏi gì ăn mấy giải tương tác nữa rồi thôi cố hoàn thành để lấy quà thôi v

0 0 14

- vừa được xem lúc

Quy trình phát triển phần mềm #Waterfall và mô hình #Agile_Scrum

Đây là một trong các buổi webinar mà #Kteam tham gia đồng hành cùng các bạn trẻ #HUST và #FTU ở vị trí diễn giả khách mời. Hãy cùng theo dõi những chia sẻ của anh Kim Long về

0 0 18

- vừa được xem lúc

001: Traditional SDLC với Waterfall model

Bài viết nằm trong series Software development life cycle (SDLC) từ truyền thống đến hiện đại. SDLC là quy trình phát triển phần mềm đảm bảo cân bằng được 3 yếu tố:.

0 0 45

- vừa được xem lúc

Các mô hình phát triển phần mềm

1. Định nghĩa. Mô hình phát triển phần mềm hay quy trình phát triển phần mềm xác định các pha/ giai đoạn trong xây dựng phần mềm. Có nhiều loại mô hình phát triển phần mềm khác nhau ví dụ như:.

0 0 94