Tag laptrinhcoban

Tìm kiếm bài viết trong Tag laptrinhcoban

- vừa được xem lúc

Sự thật thú vị về phép khai căn: Từ "Ai chả biết" đến những điều "miệng chữ Ô mắt chữ A"

Note:. Bài viết có nhiều nhận định cá nhân, sử dụng nhiều phép tưởng tượng ,và mang yếu tố chủ đạo là seeder cho bản thân ^^, mọi gạch đá xi măng đều được trân trọng. Đây các bác xem:. .

0 0 24