Tag Laravel Sail

Tìm kiếm bài viết trong Tag Laravel Sail

- vừa được xem lúc

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án

Khi xây dựng một hệ thống phần mềm, chúng ta thường xuyên "nhai đi, nhai lại" các công việc kiểu như Thêm, Xóa, Sửa, Danh sách của một Table nào đó. Cài đặt.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Cài cắm nâng cấp chiếc thuyền Laravel Sail

Đến cuối cùng thì, Sail chỉ là phiên bản tối giản của Docker. Và bạn có thể tự do chỉnh sửa gần như mọi thứ.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Sử dụng Tighten Takeout để quản lý tài nguyên khi ra khơi trên Laravel Sail

Lời tựa. Đây là một phần quan trọng mà mình tin nó cũng là key để thuyết phục mọi người dùng Laravel Sail thay vì stack AMP truyền thống như Laragon.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Các thao tác căng buồm trên Laravel Sail

Ở bài trước thì chúng ta đã học cách Cài đặt môi trường dev Laravel sử dụng Docker, một cách dễ dàng với Sail, thì ở bài này chúng ta cùng đi sâu hơn vào sử dụng Sail nào . Cấu hình Alias cho Sail.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Cài đặt môi trường dev Laravel sử dụng Docker, một cách dễ dàng với Sail

Tại sao lại có bài này. Nay buồn buồn nên ngồi viết lách tí giải sầu... Docker là gì? Nếu buộc phải giải thích Docker một cách ngắn gọn, thì ta có thể nói Docker là một nền tảng giúp xây dựng và quản lý môi trường phát triển phần mềm, giúp đơn giản quá trình build, run hay deploy sản phẩm của bạn. D

0 0 51