Tag Laravel

Tìm kiếm bài viết trong Tag Laravel

Laravel có thể scale không? | Does Laravel Scale?

Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá xem liệu bạn có thể sử dụng Laravel ở quy mô lớn và liệu nó có thể được sử dụng để vận hành những ứng dụng lớn như Twitter, Facebook hoặc các ứng dụng khác không. C

0 0 0

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn deploy website Laravel lên VPS/Server có auto deploy cực kỳ đơn giản

Chắc hẳn bạn đã từng gặp khó khăn trong việc triển khai website lên một máy chủ ảo (VPS), đặc biệt là khi bạn phải thao tác trên dòng lệnh và cài đặt các thành phần một cách thủ công. Trong quá trình

0 0 7

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Laravel SaaS Boilerplate

Trước khi tìm hiểu về Laravel SaaS boilerplate ta cần làm rõ các khác niệm, đầu tiên là boilerplate. 1.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Bập bẹ viết test với Laravel

Giới thiệu. Testing, hoặc kiểm thử, là một phần không thể thiếu trong quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là trong môi trường phát triển ứng dụng web.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn nhanh Laravel 11 với Servbay

Giới thiệu. Laravel 11 đã được phát hành, mang lại nhiều cải tiến.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Xây dựng tính năng thanh toán với Braintree

Giới thiệu. Chào các bạn , sau một số bài viết liên quan đến DevOps, Go, gRPC thì hôm nay mình sẽ quay lại với xuất phát điểm ban đầu của mình đó là PHP.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Sử dụng Laravel Mix để quản lý tài nguyên front-end: CSS, JavaScript, Blade Templates

Giới thiệu. Trong quá trình phát triển ứng dụng web, việc quản lý tài nguyên front-end như CSS, JavaScript và Blade Templates có thể trở nên phức tạp và khó khăn.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Viết Unit Test dễ dàng và hiệu quả với Copilot

1. Giới thiệu.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Sử dụng Packer để build Docker Image

Giới thiệu. Lời đầu tiên cho phép tôi Chúc mừng năm mới tất cả anh chị em cô dì chú bác!!.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Xây dựng hệ thống xác thực OAuth2 tích hợp Laravel Passport

Đăng nhập - một tính năng vừa cơ bản nhưng cũng vừa nâng cao đối với rất nhiều những lập trình viên. Các vấn đề liên quan tới xác thực, bảo mật, phân quyền, quán lý token, sesstion, cookie,.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Chi tiết về Laravel là gì? Một framework phổ biến hiện nay

Laravel là một trong những framework phổ biến nhất hiện nay cho việc phát triển ứng dụng web. Với sự hỗ trợ của cộng đồng lớn và tính linh hoạt cao, Laravel đã trở thành lựa chọn hàng đầu của rất nhiề

0 0 8

- vừa được xem lúc

Laravel - Customize Log trong Laravel

I. Đặt vấn đề.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Laravel Controllers

Writing Controllers. Basic Controllers. . Thông thường Controller bạn tạo ra sẽ extend từ base Controller Appttpontrollersontroller.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Laravel Middleware

Defining Middleware. . Tạo middleware thông qua command line:. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

Laravel CSRF Protection

Introduction. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Laravel Configuration

Application Overview. . Xem thông tin config của ứng dụng:. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Routing

Basic Routing. use Illuminateupportacadesoute;. . Route::get('/greeting', function () {.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Phần 2: Cấu hình server và triển khai CICD để deploy code

Tổng quan về những gì mình sẽ làm. Chào mọi người lại là Hiệp 23 tuổi với 24 năm kinh nghiệm đây.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Sử dụng Lazy Collection để export 100,000 bản ghi

Lazy Collection là gì. Lazy Collection được giới thiệu bới Joseph Silber trong Laravel 6.0. Lazy collection là một class cho phép chúng ta duyệt các phần tử trong mảng.

0 0 13