Tag Laravel

Tìm kiếm bài viết trong Tag Laravel

- vừa được xem lúc

Coding Conventions trong Laravel & PHP

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các quy ước viết code trong Laravel & PHP nhé. Code style phải theo chuẩn PSR-1, PSR-2 and PSR-12 .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng Firebase Javascript trong Laravel

Hi mọi người,. Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng firebase javascript trong laravel với các chức năng cơ bản như thêm, sửa, xóa dữ liệu.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Gửi email trong Laravel và tính thời gian phản hồi của 1 request với LARAVEL_START

Tính thời gian phản hồi của 1 request với LARAVEL_START. Các bạn để ý thì trong file public/index.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Những method thông dụng của Collection trong Laravel, bạn đã sử dụng hết chưa?

Mở đầu. Khi sử dụng Eloquent của Laravel, lúc ta truy vấn trả về một danh sách bản ghi, thì chúng là tập hợp của các Object Eloquent, và đó chính là Collection.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tìm kiếm First Name và Last Name trong Laravel Query ?

Có nhiều dự án thực tế ở màn hình tìm kiếm sẽ có một box tìm kiếm để nhập user name và khi nhập user name thì sẽ tìm kiếm tất cả các users có trường firt name hoặc last name giống với text tìm kiếm nh

0 0 2

- vừa được xem lúc

Exceptions trong Laravel: Làm thế nào để Catch, Handle và tự tạo một Exception để xử lý vấn đề của riêng mình

Giới thiệu. Thông thường, chúng ta trong quá trình viết code đều không thể lường trước được mọi kịch bản lỗi có thể xảy ra.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn tính năng gửi mail trong Laravel qua mini project

Xin chào mọi người, sau một thời gian vắng bóng thì mình đã tiếp tục quay trở lại rồi đây. Nhân dịp mình đang làm project ở trường và trong đó có chức năng gửi email nên trong bài viết này mình sẽ hướ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng Ajax để Validation Form trong Laravel 8

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng Ajax để validation Form và hiển thị error messages cho từng trường trên màn hình. Các bạn hãy theo dõi ví dụ bên dưới để hiểu hơn về cách hoạt động của

0 0 3

- vừa được xem lúc

Validation Form với Error Messages trong Laravel 8

Trong bài viết này, mình sẽ demo cách sử dụng form validation với error messages trong laravel 8 . Bạn có thể định nghĩa lại các error messages sẽ hiển thị cho từng trường và chúng ta sẽ sử dụng has()

0 0 1

- vừa được xem lúc

Một số cách sử dụng Raw DB Query trong Laravel

Laravel có một cơ chế tuyệt vời để làm việc với cơ sở dữ liệu gọi là Eloquent, cũng như một Query Builder mạnh mẽ. Nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta cần sử dụng những câu Query thuần dưới dạng Raw

0 0 4

- vừa được xem lúc

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Service Provider

Index. . Laravel Beauty: Recipes & Best Practices. Laravel Beauty: Tìm hiểu về Service Container.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tạo API và Authenticate nhanh chóng với package Laravel Sanctum

Giới thiệu. Từ bản Laravel 7.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Sử dụng multiple authentication với auth guard trong laravel

Hello mọi người, hôm này mình sẽ chia sẻ cách xác thực nhiều loại users(có thể là users normal, users admin, users superadmin) ở trên nhiều tables khác nhau kết hợp với auth guard.Tùy vào yêu cầu của

0 0 9

- vừa được xem lúc

Sử dụng multiple authentication login trong laravel

Hello mọi người, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng multiple auth login sử dụng middleware với một table là users. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Cách Send Email to Multiple Users trong Laravel.

Hello mọi người,. trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách gửi một nội dụng email đến nhiều users trong cùng một lúc.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Sử dụng Eloquent Relationships trong Laravel

Giới thiệu. Như các bạn biết, trong một database thì các tables thường có quan hệ với nhau.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Có gì mới trong Laravel 9.0?

Laravel v9 là phiên bản LTS tiếp theo của Laravel và ra mắt vào tháng 2 năm 2022. Trong bài viết này, mình xin giới thiệu một vài tính năng mới trong Laravel trong Laravel 9.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Clear Cache Route, View, Config trong laravel 8

Hello mọi người. Trong dự án thực tế nhiều khi chúng thêm code vào files route hoặc config nhưng chương trình nó vẫn không chạy, không nhận code mình vừa thêm.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Sử dụng Eloquent exists() và doesntExist() trong Laravel

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng eloquent exists() và doesntExist() trong Laravel 6+. Mình sẽ demo ví dụ bên dưới để các bạn hiểu hơn nhé.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Multiple File Images Upload Trong Laravel

Hi mọi người. Các bạn hãy theo dõi các bước bên dưới để hiểu hơn nhé. . Màn hình Preview edit.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Sử dụng Query Builder Where Exists trong Laravel

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng mệnh đề where exists trong laravel 5+. Đầu tiên mình sẽ tạo 2 tables với dữ liệu demo như bên dưới.

0 0 8