Tag leak canary

Tìm kiếm bài viết trong Tag leak canary

- vừa được xem lúc

Context và memory leaks trong Android

Một trong những thứ mà dev tìm hiểu đầu tiên khi bắt đầu lập trình Android nhưng cũng hay bỏ qua nhất đó chính là Context. Toasts, Adapters, Intents, Inflaters, SharedPreferences, SystemServices là nh

0 0 60

- vừa được xem lúc

Truy tìm memory leak xung quanh RecyclerView sử dụng LeakCanary

Overview. Bài viết này chủ yếu dành cho các lập trình viên mới làm quen với Android, những người chưa thực sự tìm hiểu sâu về LeakCanary.

0 0 43