Tag Library

Tìm kiếm bài viết trong Tag Library

- vừa được xem lúc

Làm thế nào để thêm 1 Framework vào trong 1 ứng dụng IOS

Làm thế nào để chúng ta có thể thêm 1 framework bằng việc sử dụng Git Submodule vào project IOS. . Lời nói đầu. khi bạn xây dựng 1 ứng dụng IOS trong Xcode, chúng ta thường cần sử dụng 1 số code từ project khác.

0 0 30