Tag Library

Tìm kiếm bài viết trong Tag Library

- vừa được xem lúc

Issue "class file has wrong version 55.0, should be 52.0"

1. Issue. Đây là mội lỗi xảy ra khá thường xuyên do sự không tương thích giữa version Java bạn đang chạy và version Java mà thư viện bạn đang sử dụng. .

0 0 32

- vừa được xem lúc

Làm thế nào để thêm 1 Framework vào trong 1 ứng dụng IOS

Làm thế nào để chúng ta có thể thêm 1 framework bằng việc sử dụng Git Submodule vào project IOS. . Lời nói đầu. khi bạn xây dựng 1 ứng dụng IOS trong Xcode, chúng ta thường cần sử dụng 1 số code từ project khác.

0 0 93