Tag linuxg

Tìm kiếm bài viết trong Tag linuxg

- vừa được xem lúc

Gõ tiếng Việt trên Emacs Linux

Gõ tiếng Việt trên Emacs Linux. Có một vấn đề khá đau đầu với dân xài Emacs trên Linux (dù là GUI hay Termminal mode), đó là không gõ tiếng Việt với fcitx hay ibus được.

0 0 16