Tag emacs

Tìm kiếm bài viết trong Tag emacs

- vừa được xem lúc

Gõ tiếng Việt trên Emacs Linux

Gõ tiếng Việt trên Emacs Linux. Có một vấn đề khá đau đầu với dân xài Emacs trên Linux (dù là GUI hay Termminal mode), đó là không gõ tiếng Việt với fcitx hay ibus được.

0 0 16

- vừa được xem lúc

2019 rồi, setup Vim như nào?

2019 rồi, setup Vim như nào. . Sau gần 2 năm xài Emacs thì giờ mình đã quay trở lại xài Vim, chính xác là Neovim. .

0 0 33