Tag LLVM

Tìm kiếm bài viết trong Tag LLVM

- vừa được xem lúc

Minh họa quá trình tối ưu mã trung gian với LLVM

Thông thường không phải lúc nào cột đơ cũng đẻ ra code tối ưu. Lường trước được điều đó, các trình biên dịch mã luôn có bước tối ưu mã trung gian nhằm loại bỏ những phần mã không cần thiết nhằm tối ưu khả năng sử dụng tài nguyên mà vẫn đảm bảo tính đúng đắn của chương trình.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu chung về LLVM

Không hề khó khăn khi nhận thấy rằng các ngôn ngữ lập trình được tạo ra cũng như cải tiến với tốc độ ngày một cao. Rust của Mozilla, Swift của Apple hay Kotlin của Jetbrain và nhiều ngôn ngữ khác cung cấp cho các nhà phát triển một loạt các lựa chọn mới về tốc độ, độ an toàn, sự tiện lợi, tính di độ

0 0 23