Tag local

Tìm kiếm bài viết trong Tag local

- vừa được xem lúc

Lưu local environment của máy vào git. Lưu file từ nhiều nơi khác nhau vào một thư mục git.

Bạn quá mệt mỏi vì phải cài đặt lại mọi thứ từ đầu khi đổi máy cũ sang máy mới (cài lại terminal pluggins, cài lại các phần mềm cần thiết,...). Hôm ấy là một ngày tháng 7 nắng nhẹ, một lập trình viên

0 0 16

- vừa được xem lúc

Local push notification trong iOS

Đã bao giờ các bạn tự hỏi: Mình không biết về Backend, mà muốn viết một ứng dụng có thể push thông báo tới cho người dùng thì có cách nào khác không? Chắc chắn là có rồi. Các bạn có thể sử dụng Local push notification của iOS.

0 0 21