Tag Push

Tìm kiếm bài viết trong Tag Push

- vừa được xem lúc

Sử dụng Firebase cho việc gửi Push Notification

Chào các bạn, chủ đề này mình xin nói về việc thiết lập Firebase Notification cho việc gửi và nhận tin nhắn tới ứng dụng Android trong lúc ứng dụng đang hoạt động (foreground) và lúc ứng dụng đang chạ

0 0 381

- vừa được xem lúc

Local push notification trong iOS

Đã bao giờ các bạn tự hỏi: Mình không biết về Backend, mà muốn viết một ứng dụng có thể push thông báo tới cho người dùng thì có cách nào khác không? Chắc chắn là có rồi. Các bạn có thể sử dụng Local push notification của iOS.

0 0 19