Tag matht

Tìm kiếm bài viết trong Tag matht

- vừa được xem lúc

Tính tổng các số Fibonacci từ 1 tới 4 triệu

Tính tổng các số Fibonacci từ 1 tới 4 triệu. Cuối tuần này có nói chuyện với bác @haond về một đề tài khá là thú vị, đó là bài toán: Tính tổng các số Fibonacci từ 1 tới 4 triệu.

0 0 66

- vừa được xem lúc

Tăng tốc tính toán bằng cách chuyển hệ cơ số

Tăng tốc tính toán bằng cách chuyển hệ cơ số. Cách đây mấy hôm mình có đọc trên một nhóm học thuật toán của mấy bạn chuyên tin bàn về chuyện dùng phương pháp nhân nhóm số để tính toán hiệu quả hơn với

0 0 11