- vừa được xem lúc

Mẹo sử dụng ChatGPT để viết code hiệu quả

0 0 10

Người đăng: Công Lâm

Theo Viblo Asia

Mở đầu

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, ChatGPT đã trở nên vô cùng phổ biến, đặc biệt là đối với các lập trình viên. Từ việc giải quyết các vấn đề code hóa phức tạp đến tìm kiếm tài liệu, ChatGPT đã chứng minh được giá trị của mình như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng ChatGPT một cách hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào các mẹo sử dụng ChatGPT để viết code, tìm kiếm thư viện phù hợp và giải quyết các vấn đề lập trình cụ thể. Bạn sẽ thấy rằng, với một vài mẹo và chiến lược đơn giản, ChatGPT có thể trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn nâng cao hiệu suất và hiệu quả trong công việc lập trình hàng ngày.

Hãy cùng khám phá những cách thức thông minh để tận dụng ChatGPT, biến nó thành trợ lý lập trình đắc lực giúp bạn vượt qua mọi thách thức trong quá trình phát triển phần mềm.

Nội dung

ChatGPT có thể thay thế lập trình viên không?

Một trong những phát hiện thú vị về ChatGPT là nó có thể viết code khá tốt. ChatGPT là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho lập trình viên, giúp tăng hiệu suất và giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển phần mềm. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì nó không thể thay thế hoàn toàn lập trình viên do hạn chế về khả năng hiểu biết ngữ cảnh, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Lập trình viên vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, thiết kế và triển khai các giải pháp phần mềm phức tạp.

Tôi thử nghiệm nó bằng cách yêu cầu viết một dự án Laravel đơn giản, ChatGPT đã làm rất tốt. Tuy nhiên, đối với những dự án phức tạp hơn, kết quả có thể khác biệt. Hãy cùng khám phá cách sử dụng ChatGPT để viết code trong công việc hàng ngày của bạn.

Một số mẹo để sử dụng ChatGPT để viết code hiệu quả:

 • Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên: ChatGPT hoạt động tốt với ngôn ngữ tự nhiên, vì vậy hãy đặt câu hỏi hoặc yêu cầu một cách tự nhiên và dễ hiểu.

  Ví dụ: "Làm sao để tạo một danh sách các số chẵn từ 1 đến 10 trong Python?"

 • Cung cấp yêu cầu chi tiết, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: Để có kết quả tốt nhất, hãy đưa ra các yêu cầu rõ ràng và chi tiết. ChatGPT xuất sắc trong việc hỗ trợ các nhiệm vụ lập trình cụ thể hoặc các đoạn code nhỏ, thay vì xây dựng toàn bộ ứng dụng từ đầu.

  Ví dụ: Thay vì hỏi "Làm sao để tạo một API?", hãy hỏi "Làm sao để tạo một API RESTful sử dụng Flask để trả về danh sách người dùng từ cơ sở dữ liệu SQLite?"

 • Chia nhỏ vấn đề: Nếu vấn đề của bạn phức tạp, hãy chia nó thành các bước nhỏ hơn.

  Ví dụ: "Làm sao để kết nối Flask với cơ sở dữ liệu SQLite?" sau đó "Làm sao để tạo một endpoint trả về danh sách người dùng từ cơ sở dữ liệu?"

 • Sử dụng ví dụ cụ thể: Cung cấp ví dụ cụ thể về dữ liệu hoặc tình huống bạn đang xử lý

  Ví dụ: "Đây là cấu trúc dữ liệu của tôi: [{'name': 'Alice', 'age': 25}, {'name': 'Bob', 'age': 30}]. Làm sao để lọc ra những người có tuổi lớn hơn 25?"

 • Yêu cầu giải thích chi tiết: Nếu bạn không chỉ muốn kết quả, mà còn muốn hiểu quá trình, hãy yêu cầu giải thích chi tiết.

  Ví dụ: "Làm sao hàm filter() hoạt động trong Python? Hãy giải thích và cho một ví dụ."

 • Kiểm tra và chạy code: Luôn xác minh code được tạo ra và không tin tưởng hoàn toàn vào kết quả ban đầu.

  Ví dụ: Sau khi nhận được mã từ ChatGPT, hãy chạy nó trong môi trường phát triển của bạn để xác nhận tính đúng đắn.

 • Yêu cầu gỡ lỗi(bug): Nếu code của bạn không hoạt động, bạn có thể yêu cầu ChatGPT giúp gỡ lỗi.

  Ví dụ: "Đây là code của tôi: [mã lỗi]. Tại sao tôi lại nhận được lỗi này và làm sao để sửa nó?"

 • Khám phá thư viện và tài nguyên: ChatGPT có thể giúp tìm và chọn các thư viện code phù hợp cho các mục đích cụ thể.

 • Học hỏi từ các đoạn code đã cung cấp: Đừng chỉ sao chép code mà hãy đọc và hiểu logic bên trong đoạn mã đó.

  Ví dụ: "Giải thích từng dòng mã trong ví dụ này về cách xử lý form trong Flask."

 • Xem ChatGPT như một cuộc trò chuyện: Điều chỉnh câu hỏi dựa trên phản hồi của AI để tiến gần hơn đến kết quả mong muốn.

Một vài ví dụ cụ thể

1. Làm rõ yêu cầu:

 • Xác định chức năng hoặc quy trình bạn muốn ChatGPT hỗ trợ: Bạn cần phải cụ thể về những gì bạn muốn ChatGPT thực hiện. Ví dụ, nếu bạn muốn viết một hàm tóm tắt nội dung của một trang web, hãy mô tả chi tiết chức năng này.

 • Cung cấp thông tin cụ thể về các tham số đầu vào và kết quả mong muốn: Đưa ra các tham số đầu vào và mô tả kết quả bạn mong đợi để ChatGPT có thể tạo ra code phù hợp.

  Ví dụ: Bạn muốn viết một hàm PHP để tóm tắt nội dung của một trang web. Hãy làm rõ yêu cầu bằng cách cung cấp các chi tiết cụ thể như sau:
  Yêu cầu: Viết một hàm PHP có tên summarizearticle.
  Đầu vào: URL của một bài báo trên trang web tin tức.
  Kết quả mong muốn: Một đoạn văn bản ngắn gọn tóm tắt nội dung chính của bài báo, khoảng 50 từ. \

  Prompt:

  Viết một hàm PHP có tên là `summarize_article`. * Đầu vào: URL của bài báo trên trang web tin tức.
  * Yêu cầu: Trong hàm `summarize_article`, lấy nội dung của trang web từ URL được cung cấp. Sử dụng thư viện Sumy từ trong PHP và bất kỳ thư viện nào cần thiết khác, trích xuất nội dung chính của bài báo, bỏ qua quảng cáo hoặc tài liệu nhúng, và tóm tắt nó thành khoảng 50 từ. Đảm bảo rằng tóm tắt gồm các câu hoàn chỉnh. Bạn có thể vượt quá 50 từ để hoàn thành câu cuối cùng nếu cần.
  * Đầu ra: Trả về bản tóm tắt dưới dạng văn bản đơn giản. Lưu ý: Nếu cần, có thể sử dụng thêm các thư viện như Goose để lấy nội dung bài báo trước khi tóm tắt.
  

  Trả lời:

  <?php
  require 'vendor/autoload.php'; use Goose\Client as GooseClient;
  use Summarizer\Summarizer; // Hàm tóm tắt bài viết
  function summarize_article($url) { // Tạo đối tượng GooseClient để lấy nội dung trang web $goose = new GooseClient(); $article = $goose->extractContent($url); $content = $article->getCleanedArticleText(); // Sử dụng thư viện Sumy để tóm tắt nội dung $summarizer = new Summarizer(); $summary = $summarizer->summarize($content, 50); // Tóm tắt khoảng 50 từ // Trả về bản tóm tắt return $summary;
  } // Gọi hàm và hiển thị kết quả
  $url = 'https://www.reuters.com/business/retail-consumer/teslas-musk-says-fremont-california-factory-may-be-sold-chip-shortage-bites-2022-03-18/';
  echo summarize_article($url);
  ?>
  

2. Khám phá thư viện và tài nguyên:

 • ChatGPT có thể giúp tìm các thư viện code phù hợp.

 • Ví dụ, để tóm tắt nội dung trang web, bạn có thể hỏi ChatGPT về các thư viện AI miễn phí hỗ trợ việc này.

 • Ví dụ:
  Prompt:

  Mô tả 10 thư viện AI code nguồn mở khác nhau (và các ngôn ngữ mà chúng hỗ trợ) có thể dùng để tạo ra bản tóm tắt của nội dung chính của bất kỳ trang web nào.
  

  Trả lời:

   Sumy (PHP), Gensim (Python), NLTK (Python) ... 

  Prompt tiếp theo:

  Trong số các thư viện này, có thư viện nào không có giới hạn sử dụng và không yêu cầu thanh toán hoặc giấy phép không?
  

  Trả lời:

  Sumy, Gensim và NLTK đều miễn phí và không có giới hạn sử dụng.
  

3. Yêu cầu ChatGPT viết code ví dụ:

 • ChatGPT có thể hỗ trợ bạn viết code cho các chức năng cụ thể, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong quá trình phát triển phần mềm.

  Ví dụ 1: Bạn muốn viết một hàm JavaScript để chuyển đổi định dạng ngày tháng từ "YYYY-MM-DD" sang "DD/MM/YYYY".

  Yêu cầu: Viết một hàm JavaScript có tên convertDateFormat.
  Đầu vào: Một chuỗi ngày tháng theo định dạng "YYYY-MM-DD".
  Kết quả mong muốn: Chuỗi ngày tháng theo định dạng "DD/MM/YYYY".

  Prompt:

  Viết một hàm JavaScript có tên là `convertDateFormat`. * Đầu vào: Một chuỗi ngày tháng theo định dạng "YYYY-MM-DD".
  * Yêu cầu: Chuyển đổi định dạng ngày tháng sang "DD/MM/YYYY".
  * Đầu ra: Chuỗi ngày tháng theo định dạng "DD/MM/YYYY".
  

  Trả lời:

  function convertDateFormat(dateStr) {
  const [year, month, day] = dateStr.split('-');
  return `${day}/${month}/${year}`;
  } // Gọi hàm và hiển thị kết quả
  const dateStr = '2023-05-18';
  console.log(convertDateFormat(dateStr)); // Output: 18/05/2023
  

  Ví dụ 2: Bạn muốn viết một đoạn mã SQL để tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL với các cột: id (INT, tự động tăng), name (VARCHAR), và age (INT).
  Yêu cầu: Viết một đoạn mã SQL để tạo một bảng có tên là users.
  Đầu vào: Không có (chỉ cần cấu trúc bảng).
  Kết quả mong muốn: Bảng users được tạo với các cột id, name, và age.

  Prompt:

  Viết một đoạn mã SQL để tạo một bảng có tên là `users`. * Yêu cầu: Bảng có các cột id (INT, tự động tăng), name (VARCHAR), và age (INT).
  * Đầu ra: Đoạn mã SQL để tạo bảng.
  

  Trả lời:

  CREATE TABLE users ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255) NOT NULL, age INT NOT NULL
  );
  
 • Sau khi có code mẫu, bạn có thể yêu cầu giải thích chi tiết hơn về code đó và cần kiểm tra, điều chỉnh code này để phù hợp với dự án của mình. ChatGPT không thể duy trì hoặc chỉnh sửa code hiện có một cách hiệu quả, bạn sẽ phải tự làm điều này.

Câu hỏi thường gặp(FAQ)

1. ChatGPT có thay thế lập trình viên không?

 • Hiện tại thì không. ChatGPT giúp tiết kiệm thời gian cho lập trình viên nhưng không thể tự mình thực hiện toàn bộ dự án.

2. Làm sao để nhận được câu trả lời về code hóa từ ChatGPT?

 • Hỏi rõ ràng và cụ thể. Sử dụng cuộc trò chuyện để điều chỉnh và làm rõ các yêu cầu của bạn.

3. Code do ChatGPT tạo ra có đảm bảo không có lỗi không?

 • Không. Bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng và điều chỉnh code. Luôn luôn kiểm tra và kiểm thử.

4. Mô tả vấn đề lập trình của tôi chi tiết đến mức nào khi hỏi ChatGPT?

 • Càng chi tiết càng tốt. Cung cấp đủ thông tin để ChatGPT có thể hiểu rõ và tạo ra code phù hợp.

5. ChatGPT biết những ngôn ngữ lập trình nào?

 • ChatGPT biết hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Python, Java, Kotlin, Swift, C#, và cả các ngôn ngữ ít phổ biến hơn như COBOL, Fortran.

6. Code được tạo bởi ChatGPT có vấn đề về bản quyền không?

 • Có thể có. Code được tạo bởi ChatGPT có thể không được bảo vệ bản quyền vì nó không được tạo ra bởi con người. Bạn nên kiểm tra và điều chỉnh code để đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền và pháp lý.

7. ChatGPT có thể giúp tôi lựa chọn thư viện hoặc công cụ nào phù hợp không?

 • Có. ChatGPT có thể gợi ý các thư viện và công cụ phù hợp với yêu cầu của bạn. Bạn có thể yêu cầu nó so sánh các tùy chọn khác nhau và cung cấp gợi ý dựa trên đặc điểm cụ thể của từng thư viện.

8. ChatGPT có thể hỗ trợ tôi trong việc viết tài liệu cho dự án không?

 • Có. ChatGPT có thể giúp bạn viết tài liệu, bao gồm mô tả API, hướng dẫn sử dụng, và tài liệu kỹ thuật. Bạn có thể yêu cầu nó tạo mẫu tài liệu dựa trên mã và yêu cầu cụ thể của bạn.

Tóm lại

ChatGPT là một công cụ hỗ trợ lập trình tuyệt vời, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc viết code. Nó có thể hỗ trợ từ việc tạo các đoạn code nhỏ, tìm kiếm thư viện phù hợp, cho đến việc giải quyết các vấn đề lập trình cụ thể. Tuy nhiên, như mọi lập trình viên đều biết, không có đoạn code nào là hoàn hảo từ đầu. Bạn vẫn cần kiểm tra và điều chỉnh code do ChatGPT tạo ra để đảm bảo chất lượng và độ chính xác.

Hãy xem ChatGPT như một trợ lý lập trình đắc lực. Khi bạn gặp vấn đề hay cần một đoạn code nhanh chóng, ChatGPT có thể cung cấp giải pháp tức thì. Nhưng đừng quên, sự can thiệp của con người vẫn là yếu tố then chốt để tạo ra code chất lượng. Dùng ChatGPT để nâng cao hiệu suất công việc của bạn, nhưng đừng phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Kết hợp khả năng của AI với kỹ năng của bạn để đạt kết quả tốt nhất!

Chúc các bạn sử dụng ChatGPT hiệu quả! 😊

Tham khảo: https://www.zdnet.com/article/how-to-use-chatgpt-to-write-code

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

Đây là bài dịch từ trang medium.com. Mời các bạn xem bài gốc tại đây: https://medium.com/swlh/5-laws-every-software-developer-should-know-d28c197cce4f.

0 0 86

- vừa được xem lúc

Các dấu hiệu cho thấy bạn phù hợp với nghề lập trình viên

Lập trình viên hiện nay đã, đang và có lẽ vẫn sẽ luôn là ngành hot nhất trong vài năm nữa, khi công nghệ ngày càng phát triển như vũ bão cũng như giá trị và cách nó hiện hữu trong cuộc sống của chúng

0 0 12

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

. Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2017/Aug/24/algorithm-dynamic-programming.html (đã xin phép tác giả ).

0 0 48

- vừa được xem lúc

Xuất phát điểm của mình và chuyện văn hoá hustle

Bài viết này sẽ nói về xuất phát điểm của mình, bổ sung cho bài viết trước nhé. Mình sẽ viết chắc tầm 2 3 bài nữa trong series Nhật ký sinh viên kể về những lần phỏng vấn, chuẩn bị CV,.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Mình tự học lập trình từ con số 0 như thế nào?

Hành trình tự học lập trình. -----Xin chào các bạn mình tên là Vinh, hiện tại đang là một lập trình viên, thật ra thì chủ đề này khá củ rồi nhưng với mình thì hành trình học tập cũng mõi người là một

0 0 34

- vừa được xem lúc

Become a "Better Coder" - Cải thiện kĩ năng lập trình của bạn như thế nào ?

Nếu bạn đang ở bài viết này tôi tin rằng trong đầu bạn đang có một câu hỏi tương tự như:. .

0 0 37