Tag MayFest2024

Tìm kiếm bài viết trong Tag MayFest2024

- vừa được xem lúc

Sắp xếp với thời gian tuyến tính

Mở đầu. Ta đã làm quen với rất nhiều thuật toán sắp xếp.

0 0 1

- vừa được xem lúc

JWT là gì? Tại sao JWT trở nên phổ biến như vậy?

JWT là gì. Ứng dụng JWT. Một số trường hợp sử dụng JWT:. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Flutter Cross-Platform Development: Making it Easy and Efficient

In today's fast-paced technological landscape, cross-platform development has become increasingly popular as it allows developers to create applications that can run on multiple platforms with a singl

0 0 4

- vừa được xem lúc

Access control vulnerability - Phân biệt Authentication và Authorization

1. Kiểm soát truy cập là gì. Ví dụ:. Nhân viên A bất kỳ thuộc bộ phần A1 có quyền tạo request đi muộn, nghỉ phép --> Nhân viên A có vai trò Staff.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Ứng dụng Generative AI_Tester học và làm việc đã trở nên dễ dàng hơn

Trước đây, việc tạo data test CRUD trong dự án của tester hay gặp một số vấn đề phổ biến như. Data test tào lao, không có ý nghĩa: Vd như : test 1, test 2, case 1, case 2, ….

0 0 3

- vừa được xem lúc

Design Pattern cùng Flutter. Tập 1: Introduce

Tổng quan về Series. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

ChatGPT Series 7.2: Prompt Engineering (2)

Tiếp nối bài viết trước ChatGPT Series 7.1: Prompt Engineering (1) về kỹ thuật Prompt Engineering, bài viết này mình sẽ giới thiệu một số phương pháp nâng cao hơn được nghiên cứu và áp dụng cho kỹ thu

0 0 2

- vừa được xem lúc

Finetune BERT cho bài toán che thông tin cá nhân - Phần 1: Xử lý dữ liệu

Tổng quan. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), việc bảo vệ thông tin cá nhân trên các nền tảng trực tuyến đã trở thành một vấn đề quan trọng.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Finetune BERT cho bài toán che thông tin cá nhân - Phần 2: Huấn luyện và đánh giá mô hình

Tổng quan. Phần 1 chúng ta đã cùng nhau xác định các bước để tạo ra một mô hình xử lý bài toán NER thông qua việc finetuning BERT.

0 0 2

- vừa được xem lúc

YOLO-Pose: Yolo đã phát hiện tư thế con người như thế nào? [Phần 1]

Hầu hết chúng ta đã quá quen thuộc với bài toán phát hiện đối tượng người: chỉ đơn giản là vẽ bounding box quanh đối tượng được cho là người. Vậy làm thế nào để biết người đó đang hoạt động hay đang l

0 0 2

- vừa được xem lúc

Khai thác lỗ hổng LFI2RCE thông qua PHP PEARCMD

PECL (PHP Extension Community Library) là thư viện mở rộng cho ngôn ngữ PHP, cung cấp các extensions, cho phép mở rộng khả năng của PHP bằng các tính năng mới và tích hợp các thư viện. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Design Pattern cùng Flutter. Tập 2: Singleton - "Anh là duy nhất"

Singleton là ai, địa chỉ nhà ở đâu. Giống như bạn đi đun nước, chỉ cần mua một cái ấm nước mà ai cũng có thể nấu nước và nấu hết lần này đến lần khác (hư thì mình đi sửa), hoặc có thể đem đi luộc cả t

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về giải pháp Digital Humans phần 2: RAD-NeRF mô hình tổng hợp chân dung có thể đối thoại theo thời gian thực

Trước khi vào bài, hãy cùng xem qua những RAD-NeRF có thể làm được:. https://me.kiui.moe/radnerf/.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Forward Proxy và Reverse Proxy

Forward Proxy. . Khái niệm. Forward Proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa một nhóm máy khách (clients) và Internet.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn tạo file PDF từ Excel bằng thư viện miễn phí JobConverter

Mở đầu. Trong lập trình Java, việc tạo file PDF là một nhiệm vụ phức tạp và thường đòi hỏi sử dụng các thư viện trả phí như iText, JasperReports.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Hiểu biết sự khác biệt giữa ArrayList và List trong Java

1. Sự khác biệt trong việc khai báo. a. ArrayList.

0 0 3

- vừa được xem lúc

ChatGPT Series 7.1: Prompt Engineering (1)

Tổng quan. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Nhà tuyển dụng hỏi: "Hãy giải thích vì sao 0.1 + 0.2 == 0.3 là không chính xác "

Hãy giải thích vì sao 0.1 + 0.2 == 0.3 là không chính xác .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Thư viện algorithm trong Python

Giới thiệu. Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, được biết đến với sự phong phú của các thư viện tích hợp sẵn và bên thứ ba.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Sử dụng makefile 1 cách hiệu quả

1. Makefile là gì. 2. Vì sao cần hiểu về makefile.

0 0 3