Tag odoo

Tìm kiếm bài viết trong Tag odoo

- vừa được xem lúc

[Phần 2] Hướng dẫn config cơ bản trên Odoo

Trong [Phần 1] Hướng dẫn cài đặt Odoo trên môi trường Docker, mình đã hướng dẫn cách cài đặt Odoo và chạy trên môi trường Docker, vậy khi muốn config sâu hơn làm như thế nào. Giới thiệu tổng quan.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Phần 1] Hướng dẫn cài đặt Odoo trên môi trường Docker, config cơ bản và host bằng Render

Phần 1: Cài đặt Odoo trên môi trường Docker (localhost). Giới thiệu tổng quan.

0 0 6