Tag one time password

Tìm kiếm bài viết trong Tag one time password

- vừa được xem lúc

[GITHUB] 2FA của github hoạt động như thế nào? | Mất 2FA thì lên github mà hỏi | TOTP

Two Factor Authentication của github dùng phương pháp gì. Xác thực hai yếu tố (2 lớp) là gì. . Sau khi bật xác thực 2 lớp:.

0 0 39