Tag otp

Tìm kiếm bài viết trong Tag otp

- vừa được xem lúc

Gửi mail với MailTrap kết hợp Spring Boot - Thymeleaf - Elasticsearch. Xác thực với otp khi đăng nhập

Trong bài viết này, tôi hướng dẫn các bạn tạo 1 mã otp và gửi đến email của chính mình để xác thực cho mỗi lần đăng nhập. Tôi sử dụng MailTrap.

0 0 48

- vừa được xem lúc

[GITHUB] 2FA của github hoạt động như thế nào? | Mất 2FA thì lên github mà hỏi | TOTP

Two Factor Authentication của github dùng phương pháp gì. Xác thực hai yếu tố (2 lớp) là gì. . Sau khi bật xác thực 2 lớp:.

0 0 39