Tag opiniongi

Tìm kiếm bài viết trong Tag opiniongi

- vừa được xem lúc

Giấy với bút

Giấy với bút. Dạo gần đây mình chả có viết lách gì thêm, một phần là vì trong tuần thì cày cuốc sấp mặt, nên cuối tuần dành thời gian chơi với vợ con, đêm thì lại làm, rồi tranh thủ đọc sách, ấy thế m

0 0 15