Tag opinionm

Tìm kiếm bài viết trong Tag opinionm

- vừa được xem lúc

Một số thay đổi trên blog gần đây

Một số thay đổi trên blog gần đây. Nếu các bạn để ý thì gần đây mình đã gỡ phần comment bằng Disqus ra khỏi blog, và thay bằng chức năng comment tự build.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Môi trường làm việc ở Mỹ và Trung Quốc

Môi trường làm việc ở Mỹ và Trung Quốc. Đây là một đoạn trích trong cuốn 42 năm làm ăn ở Mỹ và Trung Quốc của Alan Phan, mình thấy rất thú vị vì nó nói rõ sự khác biệt giữa môi trường làm việc, văn hó

0 0 10

- vừa được xem lúc

Một phím một chuột và 2 máy tính

Một phím một chuột và 2 máy tính. Khác với các công ty startup, ở các công ty lớn hơn, thì đa phần vì policy của công ty nên máy tính do công ty cấp đều cài sẵn các phần mềm theo dõi hoặc kiểm soát in

0 0 13