Tag Others

Tìm kiếm bài viết trong Tag Others

- vừa được xem lúc

Unit test cho Nodejs RESTful API với Mocha và Chai

Giới thiệu. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ khởi tạo một RESTful API bằng Nodejs.

0 0 27

- vừa được xem lúc

[Lý giải chỉ trong 3 phút] Port number là gì? Tổng hợp về port number tiêu biểu

Dịch từ bài viết “【3分で把握】ポート番号とは?と代表的なポート番号まとめ” đăng tải trên trang web eng-entrance ngày 12/10/2016 (link bài viết: https://eng-entrance.com/network-port).

0 0 22

- vừa được xem lúc

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Định giá bán sản phẩm có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vì nó tác động tới mức doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp:giá bán cao tạo ra mức lợi nhuận lớn, giá b

0 0 100

- vừa được xem lúc

Một số mẹo hay giúp nâng cao kĩ năng viết tài liệu kỹ thuật

Nếu bạn đang phát triển một trang web hay một sản phẩm phần mềm nào đó thì chắc chắn sẽ có lúc bạn phải viết lách. Mặc dù bạn là một designer, một developer,... chứ không phải một nhà văn. Dù không muốn nhưng ít nhiều chúng ta đều cần phải vận dụng kĩ năng viết lách. Sau đây là một số gợi ý để bài v

0 0 18