Tag paperpaper

Tìm kiếm bài viết trong Tag paperpaper

- vừa được xem lúc

Paper Review: Chuyện học khi "mê sảng"

Paper Review: Chuyện học khi "mê sảng". Lâu ngày không viết thêm gì mới, hôm nay có chút thời gian ở công ty.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Paper Review: What do Sketches say about Thinking

Paper Review: What do Sketches say about Thinking. Sketching có điểm tương đồng với nói/viết ở chỗ nó có thể dùng để miêu.

0 0 13