Tag Provider

Tìm kiếm bài viết trong Tag Provider

- vừa được xem lúc

OAuth là gì ? Nó hoạt động như thế nào ?

Mở đầu. Khi bạn vào một trang web muốn sử dụng các dịch vụ của một trang web khác — chẳng hạn như đăng nhập vào bằng tài khoản Facebook — thay vì yêu cầu bạn chia sẻ tài khoản Facebook của mình của mì

0 0 43

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Riverpod - Provider nhưng không hắn :v

Trong Flutter có rất nhiều các quản lý state: Provider, Bloc, GetX, Redux,... khó mà nói cái nào tốt hơn cái nào. Tuy nhiên nếu bạn đã làm quen với Provider thì không ngại để tìm hiểu thêm về Riverpod. Một bản nâng cấp của Provider. Nếu bạn để ý thì cái tên "Riverpod" là các chữ cái của "Provider" đ

0 0 54