Tag Oauth2

Tìm kiếm bài viết trong Tag Oauth2

- vừa được xem lúc

OAuth là gì ? Nó hoạt động như thế nào ?

Mở đầu. Khi bạn vào một trang web muốn sử dụng các dịch vụ của một trang web khác — chẳng hạn như đăng nhập vào bằng tài khoản Facebook — thay vì yêu cầu bạn chia sẻ tài khoản Facebook của mình của mì

0 0 1

Giải thích về cách thức hoạt động của OAuth 2.0

OAuth2.0 là một giao thức authorization, cho phép truy cập tài nguyên của resource owner bằng cách bật client applications trên các dịch vụ HTTP như Facebook, GitHub, v.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Sử dụng Misoca API (oauth2) với Python

Với bài viết này giúp chúng ta có thể nắm được. ・Tìm hiểu cách xử lý API misoca bằng Python.

0 0 2

- vừa được xem lúc

OAuth là gì? Cách thức hoạt động của OAuth

. OAuth cho phép các trang web và dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa những người dùng. Nó được sử dụng rộng rãi, nhưng hãy lưu ý về các lỗ hổng của nó.

0 0 1