Tag QA company

Tìm kiếm bài viết trong Tag QA company

- vừa được xem lúc

Những gì bạn cần biết về Test Data

Là một tester, bạn có thể nghĩ rằng "Việc tạo testcase là đủ thách thức, vậy tại sao phải bận tâm về một thứ như test data?". Mục đích của bài viết này là giới thiệu cho bạn hiểu nhiều hơn về test data, tầm quan trọng của nó và đưa ra các mẹo và thủ thuật thực tế để tạo test data một cách nhanh chón

0 0 197