Tag QA

Tìm kiếm bài viết trong Tag QA

Web Application Testing: Hướng dẫn 8 bước để thực hiện kiểm trử trang web

Kiểm thử web là gì. Trong giai đoạn này, các vấn đề như bảo mật ứng dụng web, hoạt động của trang web, quyền truy cập của nó đối với người dùng và khả năng xử lý lưu lượng truy cập sẽ được kiểm tra.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Kiểm thử Jmeter với bộ data có sẵn - JMeter with CSV data set config

I.Tham số hóa trong JMeter là gì . Ví dụ:. .

0 0 15

- vừa được xem lúc

DATES FUNCTIONS IN SQL

Trong quá trình làm việc với data bạn sẽ cần dùng rất nhiều đến Date Functions. Bạn muốn tính con số Today, This weeks, This Month, Last month, MTD, YTD,.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

1. Performance Testing. 1.1.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Các trường hợp test cơ bản

Kiểm thử là một thành phần chính của phát triển phần mềm để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của phần mềm. Lĩnh vực này rất rộng lớn với rất nhiều cơ hội cho cả kỹ sư kiểm thử có và chưa có kinh nghiệ

0 0 6

- vừa được xem lúc

Cổng thanh toán điện tử là gì? Một số case kiểm thử cho thanh toán điện tử

Kiểm thử Cổng thanh toán đảm bảo một đường dẫn trung gian giữa các bên giao dịch như ngân hàng trực tuyến, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và các ngân hàng do người bán mua đang lựa chọn sử dụng. Ngày nay có

0 0 12

- vừa được xem lúc

Danh sách kiểm tra(Checklist) sử dụng trong quá trịnh tạo testcase

Với mỗi một kiểm thử viên chắc không xa lạ gì khi viết testcase theo hàng ngang,. hàng dọc hay checklist.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Các quan điểm test khi thực hiện kiểm thử biểu đồ và đồ thị

1. Giới thiệu về đồ thị và biểu đồ.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

Vòng đời Quản lý dự án (Project Management Life Cycle) là gì. . . Các giai đoạn vòng đời quản lý Dự Án (Project Management Life Cycle Phases):.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Agile - Scrum

Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có liên quan gì đến nhau mà tại sao ai cũng nhắc hai cái tên này với nhau? Tất cả mọi thắc mắc về Agile và Scrum mọi người sẽ được giải đáp trong bài viết này.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Meme rule the testing world - Góc nhìn khác của việc testing qua meme

Khi đời sống không thể tách khỏi sự hài hước, hãy học hỏi theo cách hài hước. 1. Tech debt ở mọi nơi và nó đang lớn dần. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Integration testing - Kiểm thử tích hợp

1. Integration testing là gì . . Là một trong các test level.

0 0 80

- vừa được xem lúc

Kỹ thuật kiểm thử hộp đen - Black box Testing

1. Khái niệm.

0 0 108

Project Management ( Quản Lý Dự Án) dành cho những người mới bắt đầu! (Phần 1)

Trước khi tìm hiểu về Project Management ( PM) thì chúng ta cần phải hiểu:. A.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về các loại kiểm thử - Test Types

Trong kiểm thử Test Type được chia thành 4 loại:. . Testing of function ( Functional testing). Testing of software product characteristics (Non - Functional testing).

0 0 10

- vừa được xem lúc

Test script là gì? Các bước chuyển test case thành test script

1. Test script là gì. . Thông thường, trong test script, bạn sẽ viết code để thực hiện ít nhất một lần những tác vụ sau:.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Business Analyst (BA) - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Business Analyst (BA) - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ là gì. BA là viết tắt của Business Analyst, có nghĩa là một “Chuyên viên phân tích nghiệp vụ”.

0 0 2

HOW TO FIND DUPLICATE VALUES IN SQL

Bài viết này xuất phát từ bài toán mà mình gặp rất nhiều trong quá trình test data. Bạn cần visualize lên các dashboard hay đơn giản cần export raw data để lấy dữ liệu chính xác.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Phân tích kết quả test JMeter với các Listener.

I.Listener trong JMeter là gì . . Một số các listener thường được sử dụng:.

0 0 131

- vừa được xem lúc

Kiểm thử hiệu năng với JMeter

I. Giới thiệu về JMeter. 1. JMeter là gì.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu V-Model trong Kiểm thử phần mềm

Giới thiệu V-Model. Trong kiểm thử phần mềm, V-Model (hay mô hình chữ V) là một mô hình dạng SDLC (Software Development Life Cycle) có tính kỷ luật cao, trong đó có một giai đoạn kiểm thử chạy song so

0 0 17