Tag QA

Tìm kiếm bài viết trong Tag QA

- vừa được xem lúc

Từ vựng hỗ trợ phỏng vấn tiếng anh QA/QC // DDTCTM

1 – Scrolling down / Scrolling up: động từ chỉ hạnh động dùng chuột giữa để di chuyển (lăn) trang web lên và xuống. 2 – Click on + Something: Nhấp vào.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn xây dựng Testcase Chức năng

Để có một bộ Testcase hiệu quả, Tester cần xác định được những case sẽ được viết trong testcase của mình và thể hiện nó một cách rõ ràng,đầy đủ và dễ hiểu. Test UI là thực hiện test về Bố cục, Màu sắc

0 0 1

- vừa được xem lúc

Viết Testcase check validate email

Textbox Email rất phổ biến trong một số Form Sign in, Sign up,.... 1. Bài toán đặt ra.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Sự khác nhau giữa Functional Testing và Non - Functional Testing

. Kiểm thử phần mềm (Software Testing) được phân loại thành 2 loại: Functional Testing (Kiểm thử theo chức năng) và Non- Functional Testing (Kiểm thử phi chức năng). .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

" Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". Đó là một câu nói mà mình thấy vô cùng tâm đắc.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

1. Kỹ thuật kiểm thử phần mềm là gì. Dưới đây là các loại kỹ thuật kiểm thử thông dụng. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Use Case

Usecase: là chức năng nhỏ nhất của ứng dụng hoặc là nghiệp vụ của một hệ thống nào đó và được sử dụng bới 1 actor hoặc một nhóm actor. Mô tả hoạt động của usecase thì người ta thường dùng Workflow hoặ

0 0 17

- vừa được xem lúc

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

I. Khái niệm.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Web Application Testing: Hướng dẫn 8 bước để thực hiện kiểm trử trang web

Kiểm thử web là gì. Trong giai đoạn này, các vấn đề như bảo mật ứng dụng web, hoạt động của trang web, quyền truy cập của nó đối với người dùng và khả năng xử lý lưu lượng truy cập sẽ được kiểm tra.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Kiểm thử Jmeter với bộ data có sẵn - JMeter with CSV data set config

I.Tham số hóa trong JMeter là gì . Ví dụ:. .

0 0 108

- vừa được xem lúc

DATES FUNCTIONS IN SQL

Trong quá trình làm việc với data bạn sẽ cần dùng rất nhiều đến Date Functions. Bạn muốn tính con số Today, This weeks, This Month, Last month, MTD, YTD,.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

1. Performance Testing. 1.1.

0 0 84

- vừa được xem lúc

Các trường hợp test cơ bản

Kiểm thử là một thành phần chính của phát triển phần mềm để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của phần mềm. Lĩnh vực này rất rộng lớn với rất nhiều cơ hội cho cả kỹ sư kiểm thử có và chưa có kinh nghiệ

0 0 23

- vừa được xem lúc

Cổng thanh toán điện tử là gì? Một số case kiểm thử cho thanh toán điện tử

Kiểm thử Cổng thanh toán đảm bảo một đường dẫn trung gian giữa các bên giao dịch như ngân hàng trực tuyến, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và các ngân hàng do người bán mua đang lựa chọn sử dụng. Ngày nay có

0 0 254

- vừa được xem lúc

Danh sách kiểm tra(Checklist) sử dụng trong quá trịnh tạo testcase

Với mỗi một kiểm thử viên chắc không xa lạ gì khi viết testcase theo hàng ngang,. hàng dọc hay checklist.

0 0 119

- vừa được xem lúc

Các quan điểm test khi thực hiện kiểm thử biểu đồ và đồ thị

1. Giới thiệu về đồ thị và biểu đồ.

0 0 119

- vừa được xem lúc

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

Vòng đời Quản lý dự án (Project Management Life Cycle) là gì. . . Các giai đoạn vòng đời quản lý Dự Án (Project Management Life Cycle Phases):.

0 0 158

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Agile - Scrum

Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có liên quan gì đến nhau mà tại sao ai cũng nhắc hai cái tên này với nhau? Tất cả mọi thắc mắc về Agile và Scrum mọi người sẽ được giải đáp trong bài viết này.

0 0 40

- vừa được xem lúc

Meme rule the testing world - Góc nhìn khác của việc testing qua meme

Khi đời sống không thể tách khỏi sự hài hước, hãy học hỏi theo cách hài hước. 1. Tech debt ở mọi nơi và nó đang lớn dần. .

0 0 34

- vừa được xem lúc

Integration testing - Kiểm thử tích hợp

1. Integration testing là gì . . Là một trong các test level.

0 0 244

- vừa được xem lúc

Kỹ thuật kiểm thử hộp đen - Black box Testing

1. Khái niệm.

0 0 205