Tag randomchuy

Tìm kiếm bài viết trong Tag randomchuy

- vừa được xem lúc

Chuyện lương :))

Chuyện lương :)). Nhân dịp Code Dạo vừa đăng một bài lightning talk (lightning đúng nghĩa, nói nhanh vãi ) về chuyện lương bổng trong ngành IT, khiến nhiều bạn sinh viên cảm thấy hoang mang mình muốn

0 0 12

- vừa được xem lúc

Chuyện nói tiếng Anh

Chuyện nói tiếng Anh. Hôm nay blog của anh Cẩm có đăng một bài Chuyện phát âm nói về những vấn đề trong việc học tiếng Anh của người Việt Nam.

0 0 12