Tag reviewdeep

Tìm kiếm bài viết trong Tag reviewdeep

- vừa được xem lúc

Deep Learning? Machine Learning? Học như thế nào?

Deep Learning? Machine Learning? Học như thế nào. Mình thấy nhiều bạn bây giờ cứ muốn học là đâm đầu vào học Deep Learning, hoặc tuyên bố là sẽ học Deep Learning, trong khi chắc kí hiệu này $heta$ chư

0 0 21