Tag Sao lưu và thống nhất dữ liệu

Tìm kiếm bài viết trong Tag Sao lưu và thống nhất dữ liệu

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 6: Sao lưu và thống nhất dữ liệu) - Part 2

Ở phần trước mình đã giới thiệu hai phần: Giới thiệu về sao lưu và thống nhất dữ liệu và Các mô hình sao lưu hướng dữ liệu ở bài Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 6: Sao lưu và thống nhất dữ liệu) - Part 1 thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ba mục còn lại trong phần mục lục. Cùng tìm hiểu nhé.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 6: Sao lưu và thống nhất dữ liệu) - Part 1

Tiếp nối chuỗi serise về hệ phân tán, ở phần này mình sẽ giới thiệu về lý do tại sao sao lưu lại tốt và tập trung vào tính thống nhất dữ liệu cũng như cách thức xem nó hoạt động thế nào. .

0 0 19