Tag schema

Tìm kiếm bài viết trong Tag schema

- vừa được xem lúc

Hiển thị Rating (Star) trên Google cho website Rails

Nếu bạn đã từng search google từ khóa nào đó và gặp những kết quả tìm kiếm ở những trang web có hiển thị các đánh giá (Rating) như bên dưới thì chắc chắn bạn sẽ thắc mắc bằng cách nào để làm được điều

0 0 33

- vừa được xem lúc

GraphQL SDL - Schema Definition Language Phần 2

Nối tiếp Phần một về Schema Difinition Language của GraphQL, bài viết này trình bày tiếp các khái niệm được sử dụng để định nghĩa GraphQL Schema. 1. Interfaces. .

0 0 69

- vừa được xem lúc

GraphQL SDL - Schema Definition Language Phần 1

1. GraphQL Schema Difinition Language là gì. SDL là một ngôn ngữ có cú pháp rất đơn giản, dễ hiểu đồng thời cũng rất mạnh mẽ và trực quan giúp định nghĩa schema một các cô đọng nhất. id: String.

0 0 54