Tag tính chịu lỗi

Tìm kiếm bài viết trong Tag tính chịu lỗi

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 7: Tính chịu lỗi ) - Part 2

Kết thúc chuỗi sersie về hệ phân tán là phần 7: Tính chịu lỗi (part 2). Mọi người có thể xem lại part 1 tại đây.

0 0 63

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 7: Tính chịu lỗi ) - Part 1

Trong hệ thống phân tán, lỗi có thể xảy ra ở bất cứ thành phần nào, là lỗi máy chủ hay lỗi mạng đều làm giảm hiệu năng và có thể làm gián đoạn dịch của hệ thống. Một yêu cầu quan trọng khi xây dựng hệ

0 0 17