Tag Translated Article

Tìm kiếm bài viết trong Tag Translated Article

- vừa được xem lúc

Web Application Testing: Hướng dẫn 8 bước để thực hiện kiểm trử trang web

Kiểm thử web là gì. Trong giai đoạn này, các vấn đề như bảo mật ứng dụng web, hoạt động của trang web, quyền truy cập của nó đối với người dùng và khả năng xử lý lưu lượng truy cập sẽ được kiểm tra.

0 0 53

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn test gửi thông báo lên Firebase sử dụng FCM + Postman

Chào các bạn Trong bài này, mình sẽ giới thiệu có các bạn các dùng FCM và Postman để test gửi thông báo lên firebase. Các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết của mình nhé.

0 0 88

- vừa được xem lúc

Module Time trong Python

Chào các bạn trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về Mobule Time trong Python.Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu về khái niệm của chúng là gì, cú pháp và cách xử dụng của chúng.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Căn giữa các phần tử HTML theo chiều dọc (phần 1)

Bài viết được dịch từ bài Vertical centering of elements in HTML xuất bản ngày 18/01/2015 trên trang Web++. .

0 0 64

- vừa được xem lúc

Kỹ thuật tấn công XSS và cách ngăn chặn

XSS là gì. Giới thiệu về tấn công XSS.

0 0 43