Tag uniswap

Tìm kiếm bài viết trong Tag uniswap

- vừa được xem lúc

Giới thiệu các SDK của Uniswap cho lập trình viên

Sau các trào lưu ICO, IEO thì hiện tại đang nổi lên một trào lưu IDO list các token trên Uniswap - vươn lên từ Hackathon ETHGlobal để trở thành kì lân. Trong bài viết lần này mình sẽ giới thiệu về các SDK cho các blockchain developer để tương tác với Uniswap.

0 0 31