Tag use case diagram

Tìm kiếm bài viết trong Tag use case diagram

- vừa được xem lúc

Các mẫu sơ đồ Use case (và làm sao để tạo ra chúng)

. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xác định Use case diagram là gì cũng như các ví dụ về nó. Use case diagram là một cách biểu diễn cho ta cái nhìn tổng quan về các cách hoặc tình huống khác nhau có th

0 0 6

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Object-oriented Analysis and Design và các UML diagrams phổ biến (P1)

1.Giới thiệu về Object-oriented Analysis and Design (OOAD).

0 0 19

- vừa được xem lúc

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P2)

Tadaaa . Phần 1 cho ai chưa đọc đây nha: https://viblo.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P1)

Hế lô các bạn, là mình đây ... Mình đã quay lại =)). Sau một vài lần phải tham gia vào dự án ở giai đoạn đang phát triển thì mình nhận ra Use case diagram hỗ trợ việc tiếp cận dự án và quá trình test

0 0 17