Tag use case diagram

Tìm kiếm bài viết trong Tag use case diagram

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Object-oriented Analysis and Design và các UML diagrams phổ biến (P1)

1.Giới thiệu về Object-oriented Analysis and Design (OOAD).

0 0 3

- vừa được xem lúc

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P2)

Tadaaa . Phần 1 cho ai chưa đọc đây nha: https://viblo.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P1)

Hế lô các bạn, là mình đây ... Mình đã quay lại =)). Sau một vài lần phải tham gia vào dự án ở giai đoạn đang phát triển thì mình nhận ra Use case diagram hỗ trợ việc tiếp cận dự án và quá trình test

0 0 6