Tag UML

Tìm kiếm bài viết trong Tag UML

- vừa được xem lúc

Các mẫu sơ đồ Use case (và làm sao để tạo ra chúng)

. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xác định Use case diagram là gì cũng như các ví dụ về nó. Use case diagram là một cách biểu diễn cho ta cái nhìn tổng quan về các cách hoặc tình huống khác nhau có th

0 0 13

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Object-oriented Analysis and Design và các UML diagrams phổ biến (P1)

1.Giới thiệu về Object-oriented Analysis and Design (OOAD).

0 0 32

- vừa được xem lúc

Biểu Đồ lớp UML

Biểu đồ UML Class (Unified Modeling Language Class) là một tập các ký hiệu đồ họa được sử dụng để xây dựng và trực quan hóa các hệ thống hướng đối tượng. Một sơ đồ Class trong ngôn ngữ mô hình hóa thố

0 0 23

- vừa được xem lúc

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu đồ UML (Phần 2)

Trong phần 1 tôi đã giới thiệu với các bạn khái quát về phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu đồ UML và 2 dạng biểu đồ ca sử dụng(Use Case Diagram) và biểu đồ lớp (Class Diagram). Trong phần này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn một số dạng biểu đồ UML được sử nhiều trong các thiết

0 0 40