- vừa được xem lúc

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG SỐ NGUYÊN TRONG JAVA

0 0 40

Người đăng: Thủ thuật lập trình

Theo Viblo Asia

Chương trình tính tống số nguyên java là một bài toàn thường được sử dụng nhiều nhất trong các môn học lập trình cũng như trong thực tế, vì thế bài toàn này đòi hỏi chúng ta phải hiểu rỏ yêu cầu của bài toán đặt ra là bạn hãy tính tổng số nguyên dương nhập từ bàn phím : Ví dụ 123456 = 1+2+3+4+5+6 = 21 Hôm nay thủ thuật lập trình java sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình java để viết chương trình, chỉ cần thuật toán để tính tổng số nguyên còn ngôn ngữ nào cũng thế cả chỉ thay một số cú pháp.

Thuật toán tính tổng số nguyên.

Ta gắn giá trị tổng (sum = 0) Dòng vòng lặp while(n>0) khi n<= 0 thì vòng lặp kết thúc Trong vòng lặp while chúng ta thực hiện chia lấy dư và chia lấy phần nguyên Trả về kết quả số nguyên

Thực hiện chương trình tính tống bằng java như sau:

Viết một hàm tính tổng.

int tinhtong(int n){ int sum =0 ; while(n >0){ System.out.println("n%2 = " +n%10); sum = sum + n%10; n= n/10; System.out.println("n/2 = " +n); } return sum; }

** Khai báo hàm main.**

public static void main(String args[]){ System.out.println("Viet chuong trinh tinh tong so nguyen"); int n = 26021991; Tinhtongsonguyen ttsn = new Tinhtongsonguyen(); System.out.println("Tong so nguyen n = " + n + " la = " +ttsn.tinhtong(n)); }

Toàn bộ chương trình tính tổng.

package baitap3;
public class Tinhtongsonguyen {
int tinhtonpackage baitap3;
public class Tinhtongsonguyen { int tinhtong(int n){ int sum =0 ; while(n >0){ System.out.println("n%2 = " +n%10); sum = sum + n%10; n= n/10; System.out.println("n/2 = " +n); } return sum; } public static void main(String args[]){ System.out.println("Viet chuong trinh tinh tong so nguyen"); int n = 26021991; Tinhtongsonguyen ttsn = new Tinhtongsonguyen(); System.out.println("Tong so nguyen n = " + n + " la = " +ttsn.tinhtong(n)); }
}g(int n){ int sum =0 ; while(n >0){ System.out.println("n%2 = " +n%10); sum = sum + n%10; n= n/10; System.out.println("n/2 = " +n); } return sum; } public static void main(String args[]){ System.out.println("Viet chuong trinh tinh tong so nguyen"); int n = 26021991; Tinhtongsonguyen ttsn = new Tinhtongsonguyen(); System.out.println("Tong so nguyen n = " + n + " la = " +ttsn.tinhtong(n)); }
}

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Giới thiệu Typescript - Sự khác nhau giữa Typescript và Javascript

Typescript là gì. TypeScript là một ngôn ngữ giúp cung cấp quy mô lớn hơn so với JavaScript.

0 0 510

- vừa được xem lúc

Cài đặt WSL / WSL2 trên Windows 10 để code như trên Ubuntu

Sau vài ba năm mình chuyển qua code trên Ubuntu thì thật không thể phủ nhận rằng mình đã yêu em nó. Cá nhân mình sử dụng Ubuntu để code web thì thật là tuyệt vời.

0 0 383

- vừa được xem lúc

Đặt tên commit message sao cho "tình nghĩa anh em chắc chắn bền lâu"????

. Lời mở đầu. .

1 1 715

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Resource Controller trong Laravel

Giới thiệu. Trong laravel, việc sử dụng các route post, get, group để gọi đến 1 action của Controller đã là quá quen đối với các bạn sử dụng framework này.

0 0 343

- vừa được xem lúc

Phân quyền đơn giản với package Laravel permission

Như các bạn đã biết, phân quyền trong một ứng dụng là một phần không thể thiếu trong việc phát triển phần mềm, dù đó là ứng dụng web hay là mobile. Vậy nên, hôm nay mình sẽ giới thiệu một package có thể giúp các bạn phân quyền nhanh và đơn giản trong một website được viết bằng PHP với framework là L

0 0 432

- vừa được xem lúc

Bạn đã biết các tips này khi làm việc với chuỗi trong JavaScript chưa ?

Hi xin chào các bạn, tiếp tục chuỗi chủ đề về cái thằng JavaScript này, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số thủ thuật hay ho khi làm việc với chuỗi trong JavaScript có thể bạn đã hoặc chưa từng dùng. Cụ thể như nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong bài viết này nhé (go).

0 0 423