Tag vpc

Tìm kiếm bài viết trong Tag vpc

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Amazon Virtual Private Cloud & Networking (Phần 1)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một phần khá quan trọng trong AWS đó là mạng Virtual Private Cloud & Networking. Ở mức độ cơ bản, chúng ta cần biết những thứ cơ bản như sau:.

0 0 20

- vừa được xem lúc

AWS VPC cho người mới bắt đầu

Tuần này, tôi trình bày lại những gì tôi đã học được về Virtual Private Cloud (VPC) của Amazon. Nếu bạn muốn xem những gì tôi đã học được về AWS, hãy xem Tổng quan về DynamoDB và Tổng quan về S3. VPC là gì. Những điều cần lưu ý:.

0 0 72