Tag webhooks

Tìm kiếm bài viết trong Tag webhooks

- vừa được xem lúc

Tạo webhook của riêng bạn

Chính xác thì webhook là gì. Để triển khai, Mình sử dụng khung Spring Boot và Mình lưu trữ webhook của mình trong cơ sở dữ liệu H2.

0 0 7

- vừa được xem lúc

API vs WebSockets vs WebHooks: What to Choose?

. Khi xây dựng bất kì một ứng dụng nào, chúng ta đều cần phải có một cơ chế đáng tin cậy để giao tiếp giữa các thành phần của nó. Đây là khi APIs, WebSockets và WebHooks được ứng dụng vào.

0 0 42