Tag webhooks

Tìm kiếm bài viết trong Tag webhooks

- vừa được xem lúc

Webhooks 101: Introduction

1. Vì sao nên sử dụng webhooks.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Webhooks 102: Practice send a new Github issue to Discord

Ở phần trước trước chúng ta đã tìm hiểu về webhooks cũng như cách thức hoạt động của một webhook. Để củng cố thêm kiến thức về chủ đề này, phần 2 mình sẽ giới thiệu cách bạn cài đặt 1 webhook với một

0 0 12

- vừa được xem lúc

[Cron Job] - Tạo bot Slack nhắc nhở chạy bộ tập thể dục với Golang

Hà Nội, Chủ nhật, 21/08/2022... Vài lời gửi gắm thời gian. Nhạc sĩ : Trịnh Công Sơn. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Tạo webhook của riêng bạn

Chính xác thì webhook là gì. Để triển khai, Mình sử dụng khung Spring Boot và Mình lưu trữ webhook của mình trong cơ sở dữ liệu H2.

0 0 30

- vừa được xem lúc

API vs WebSockets vs WebHooks: What to Choose?

. Khi xây dựng bất kì một ứng dụng nào, chúng ta đều cần phải có một cơ chế đáng tin cậy để giao tiếp giữa các thành phần của nó. Đây là khi APIs, WebSockets và WebHooks được ứng dụng vào.

0 0 89