Tag wireguard

Tìm kiếm bài viết trong Tag wireguard

- vừa được xem lúc

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

Tự sự. Hồi đầu năm 2020, mình mới có order Taobao về được một em RaspberryPi 4 để phục vụ công việc của mình (thực ra hồi đó mua chơi thôi, mang về nghịch cho vui).

0 0 24

- vừa được xem lúc

Đọc Medium khi bị nhà mạng chặn

Intro. Dạo gần đây nhà mạng VN cứ chặn medium làm mình không load được, làm mọi cách rồi nhưng mà vẫn không truy cập được medium ngoài bật VPN sang nước khác , tuy nhiên mình lại có con VPS bên Châu Â

0 0 101