Tag Advanced

Tìm kiếm bài viết trong Tag Advanced

- vừa được xem lúc

Closure trong Javascript - Phần 1: Lexical Environment

Xin chào các bạn, dạo này mình vẫn đang tìm tòi Javascript các thứ, có đọc qua đến phần closure. Để hiểu được closure thì trước tiên cần biết Lexical Environment là gì, vậy hãy cùng đi tìm hiểu.

0 0 20