Tag TypeScript

Tìm kiếm bài viết trong Tag TypeScript

- vừa được xem lúc

NextJS: 02-03 Navigation between Pages

Làm sao để liên kết các Pages trong NextJS? Navigate giữa các Pages như thế nào, mình tìm hiểu trong video này nhé mn. 2. useRouter(). 3.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Redux Saga: 23 - Phân tích tính năng trang Dashboard

Ở video này mình sẽ cùng các bạn phân tích những việc cần làm cũng như những state mình sẽ lưu trữ trên redux tương ứng nhé . .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Redux Saga: 22 - Active menu với react router dom NavLink

Ở video này mình sẽ cùng các bạn set active cho sidebar menu tương ứng với từng URL nhé . . - Sử dụng NavLink của react router dom và check active class. .

0 0 5

- vừa được xem lúc

Typescript: 03-06 Một số Utility Types phổ biến 🎉

Partial, Required, ReturnType là một trong số các Utility Types phổ biến mình hay gặp, cùng mình điểm qua danh sách này nhé . . Slide: https://drive.google.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Typescript: 03-05 Tìm hiểu về Generics 🔥

Generics là một chủ đề rất hay trong phần type system của typescript. . Slide: https://drive.google.

0 0 3

NextJS: 02-02 File-system Routing

Cùng mình tìm hiểu về Routing trong NextJS nhé mn! ❤️. . 1. File system routing là gì .

0 0 0

- vừa được xem lúc

Typescript: 03-04 Tất tần tật về Enum trong typescript 🎉

Number Enum và String Enum khác nhau như thế nào. Reverse mapping là gì. ———. #typescript.

0 0 2

- vừa được xem lúc

NextJS: 02-01 NextJS dùng cho FE hay cả BE luôn nhỉ? 🤔

Video đầu tiên của chương 2 trong series NextJS. . - Nội dung chương 2. - Rust-based SWC.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Typescript: 03-03 Điều cần lưu ý khi làm việc với function 🎉

void, never là một số lưu ý khi làm việc với hàm trong typescript . . Làm thế nào để định nghĩa optional hay default params cho function. ———.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Typescript: 03-02 Type Alias and Interface 🔥

Tìm hiểu về type alias và interface để biết khi nào nên sử dụng nhé mn . . Slide: https://drive.google.

0 0 3

- vừa được xem lúc

NextJS: 01-03 Setup môi trường làm việc

Những công vụ cần thiết cho khoá học, những extensions hữu ích cho vscode sẽ được mình giới thiệu trong video này nhé. Slide: https://drive.

0 0 1

- vừa được xem lúc

NextJS: 01-02 Khi nào nên dùng ReactJS hay NextJS? 🙃

NextJS có gì đặc biệt và nhiều trang nổi tiếng sử dụng đến vậy? Và khi nào nên dùng ReactJS hay NextJS? Cùng nhau trả lời trong video này mn nhé . .

0 0 1

- vừa được xem lúc

NextJS: 01-01 Giới thiệu series NextJS + Typescript 🎉

Lần đầu tiên một khoá học với format udemy được published trên kênh youtube Easy Frontend. Cùng mình khám phá xem khoá học này có gì hấp dẫn nhé .

0 0 2

Typescript: 03-01 Tổng quan về type system 🎉

Giới thiệu nội dung mình sẽ chia sẻ trong chương 3, với các kiểu dữ liệu trong typescript, literal types, cùng nhiều điều khác sẽ có trong phần type system này . .

0 0 0

- vừa được xem lúc

Typescript 02-07 Những điều bạn cần biết về destructuring 😍

Destructuring không phải là chủ đề mới trong typescript, tuy nhiên nó khá quan trọng vì syntax này toàn được sử dụng trong thực tế, nên mình xin nhắc lại trong video này. - Spread và Rest operator.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Typescript 02-06 Điều cần lưu ý khi làm việc với truthy vs falsy

Bạn có phân biệt được đâu là truthy hay falsy không. - Một số lưu ý khi kiểm tra length của string / array. . Slide: https://drive.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Typescript 02-05 const / let và cách đặt tên biến đúng chuẩn

Theo bạn thì nên ưu tiên dùng const hay let? Cùng mình phân tích trong video này nhé. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Typescript 02-04 Điều cần lưu ý với phép so sánh trong typescript

Cần chú ý điều gì khi sử dụng dấu == và === trong typescript. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé . . ———.

0 0 1

Typescript: 02-03 Strictness - Các config về strict trong tsconfig.json

Bạn có biết độ strict trong typescript có thể config được hay không? Cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. .

0 0 0

- vừa được xem lúc

Typescript: 02-02 Explicit types and Inferred types

Tìm hiểu thế nào là Explicit, thế nào là Inferred types trong typescript nhé mn . .

0 0 3

Typescript: 02-01 Static type checking là gì? 🤔

Cơ chế kiểm tra lỗi tự động lúc code trong typescript gọi là gì. - Một số lỗi phổ biến trong javascript. - Tìm hiểu một số options của tsc. .

0 0 0