Tag Apache Jmeter

Tìm kiếm bài viết trong Tag Apache Jmeter

- vừa được xem lúc

Bài 5. Jmeter làm việc với Postges

Bài này mình sẽ hướng dẫn các làm việc với Postgres sử dụng jmeter. Bước 1 => download file postgresql-42.5.1.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Bài 6. Jmeter làm việc với postgres sử dụng JSR223 sample insert lượng dữ liệu lớn vào database

Bài 5 mình đã giới thiệu qua cách sử dụng JDBC Request để làm việc với jmeter. bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khác sử dụng JSR223 sample để insert nhiều dữ liệu vào postgres.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Bài 2 . JMeter – Test Plan

Name: tên của test plan ⇒ cái này bạn có thể đặt lại để phù hợp với project. Comments: cho phép người dùng comment vào project.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Bài 3: Thread Group trong jmeter

các loại Thread Group. - Thread Group:. - bzm - Arrivals Thread Group. - bzm - concurrency Thread group.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Kiểm thử Jmeter với bộ data có sẵn - JMeter with CSV data set config

I.Tham số hóa trong JMeter là gì . Ví dụ:. .

0 0 481

- vừa được xem lúc

Tự học JMeter A - Z (P1)

Series này được viết ra để tổng hợp các kiến thức mình tự học được về JMeter. Hope you enjoy it. . Download Java JDK.

0 0 605

- vừa được xem lúc

Phân tích kết quả test JMeter với các Listener.

I.Listener trong JMeter là gì . . Một số các listener thường được sử dụng:.

0 0 849

- vừa được xem lúc

Kiểm thử hiệu năng với JMeter

I. Giới thiệu về JMeter. 1. JMeter là gì.

0 0 153

- vừa được xem lúc

Kiểm tra khả năng tải của các ứng dụng Rails với Apache JMeter

I. Đặt vấn đề.

0 0 92

- vừa được xem lúc

MỞ ĐẦU: TẠO SCRIPT VỚI JMETER

Khi nhắc đến JMeter, chắc hẳn mọi người cũng đã từng được nghe đâu đó về cái tên này. Apache JMeter là một công cụ tuyệt vời để thực hiện kiểm tra hiệu suất của các ứng dụng web, nhưng nó có vẻ hơi phức tạp khi xem qua lần đầu tiên.

0 0 43