Tag Apache Jmeter

Tìm kiếm bài viết trong Tag Apache Jmeter

- vừa được xem lúc

Kiểm thử Jmeter với bộ data có sẵn - JMeter with CSV data set config

I.Tham số hóa trong JMeter là gì . Ví dụ:. .

0 0 143

- vừa được xem lúc

Tự học JMeter A - Z (P1)

Series này được viết ra để tổng hợp các kiến thức mình tự học được về JMeter. Hope you enjoy it. . Download Java JDK.

0 0 547

- vừa được xem lúc

Phân tích kết quả test JMeter với các Listener.

I.Listener trong JMeter là gì . . Một số các listener thường được sử dụng:.

0 0 758

- vừa được xem lúc

Kiểm thử hiệu năng với JMeter

I. Giới thiệu về JMeter. 1. JMeter là gì.

0 0 124

- vừa được xem lúc

Kiểm tra khả năng tải của các ứng dụng Rails với Apache JMeter

I. Đặt vấn đề.

0 0 66

- vừa được xem lúc

MỞ ĐẦU: TẠO SCRIPT VỚI JMETER

Khi nhắc đến JMeter, chắc hẳn mọi người cũng đã từng được nghe đâu đó về cái tên này. Apache JMeter là một công cụ tuyệt vời để thực hiện kiểm tra hiệu suất của các ứng dụng web, nhưng nó có vẻ hơi phức tạp khi xem qua lần đầu tiên.

0 0 22