Tag access database

Tìm kiếm bài viết trong Tag access database

- vừa được xem lúc

014: PostgreSQL transaction isolation

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Bài viết này sẽ tập trung vào tính isolation - transaction isolation.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Kiểm thử Jmeter với bộ data có sẵn - JMeter with CSV data set config

I.Tham số hóa trong JMeter là gì . Ví dụ:. .

0 0 16

- vừa được xem lúc

013: Thực hành Vacuum với PostgreSQL

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. 1) Reindex.

0 0 3

- vừa được xem lúc

012: PostgreSQL Vacuum là gì?

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. . . Bloating: UPDATE/INSERT/DELETE nhiều dẫn tới dư thừa số lượng lớn các dead tuple (old record version).

0 0 1

- vừa được xem lúc

011: PostgreSQL multi-version concurrency control

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Vậy có cách nào không cần lock mà vẫn concurrent read/write không.

0 0 6

- vừa được xem lúc

009: Optimistic lock và Pessimistic lock

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng cách giải quyết không có gì phức tạp, sử dụng các cơ chế mutual exclusion là giải quyết được vấn đề này.

0 0 2

010: Exclusive lock và Shared lock

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Nếu execute single query:. UPDATE TABLE X SET COLUMN = 'Y' WHERE ID = 1;. .

0 0 0

- vừa được xem lúc

003: Hiểu về Index để tăng performance với PostgreSQL P2

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. . . B-Tree index.

0 0 57

- vừa được xem lúc

002: Hiểu về Index để tăng performance với PostgreSQL P1

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Từ bài này sẽ liên quan nhiều đến practice nên các bạn chuẩn bị env và data trước.

0 0 57

- vừa được xem lúc

Nhập môn lý thuyết cơ sở dữ liệu - Phần 1 : Tổng quan

# Trong bài viết này mình sẽ tập trung vào chủ đề tổng quan về Cơ sở dữ liệu. Phần 1 lý thuyết nên hơi chán các bạn cố gắng đọc nhé, chắc lý thuyết mới làm bài tập được, kiến thức còn nhiều các bạn cứ

0 0 18